خرید دلار در رومانی

خرید دلار در رومانی به مقدار ۱۸۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کهگیلویه و بویراحمد

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در رومانی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت می کنم.

خرید دلار در رومانی به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - هرمزگان

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در رومانی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان هرمزگان پرداخت می کنم.

خرید دلار در رومانی به مقدار ۶۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Teleorman
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در رومانی به صورت حضوری در استان Teleorman تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید دلار در رومانی به مقدار ۱۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان București
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در رومانی به صورت حضوری در استان București تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید دلار در رومانی به مقدار ۱۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در رومانی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید دلار در رومانی به مقدار ۳۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Iași
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در رومانی به صورت حضوری در استان Iași تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید دلار در رومانی به مقدار ۳۰۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Suceava
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در رومانی به صورت حضوری در استان Suceava تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان پرداخت می کنم.

خرید دلار در رومانی به مقدار ۶۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در رومانی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید دلار در رومانی به مقدار ۲۴۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - البرز

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در رومانی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان البرز پرداخت می کنم.

خرید دلار در رومانی به مقدار ۱۸۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Călărași
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در رومانی به صورت حضوری در استان Călărași تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان پرداخت می کنم.

خرید دلار در رومانی به مقدار ۲۱۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Bacău
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در رومانی به صورت حضوری در استان Bacău تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد پرداخت می کنم.

خرید دلار در رومانی به مقدار ۲۴۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در رومانی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید دلار در رومانی به مقدار ۱۸۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کردستان

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در رومانی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کردستان پرداخت می کنم.

خرید دلار در رومانی به مقدار ۲۴۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Satu Mare
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در رومانی به صورت حضوری در استان Satu Mare تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید دلار در رومانی به مقدار ۲۴۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در رومانی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش دلار در رومانی در استانهای مختلف شامل Alba ، Arad ، Argeș ، Bacău ، Bihor ، Bistrița-Năsăud ، Botoșani ، Brăila ، Brașov ، București ، Buzău ، Călărași ، Caraș-Severin ، Cluj ، Constanța ، Covasna ، Dâmbovița ، Dolj ، Galați ، Giurgiu ، Gorj ، Harghita ، Hunedoara ، Ialomița ، Iași ، Ilfov ، Maramureș ، Mehedinți ، Mureș ، Neamț ، Olt ، Prahova ، Sălaj ، Satu Mare ، Sibiu ، Suceava ، Teleorman ، Timiș ، Tulcea ، Vâlcea ، Vaslui و Vrancea را ببینید