سلب مسئولیت

این وبسایت فقط بستری برای معرفی خریداران و فروشندگان ارزهای خارجی به یکدیگر است.

این وبسایت، نه خریدار است و نه فروشنده و هیچ نقشی در معاملات شما ندارد.

بررسی معامله و تطابق با قوانین بین‌المللی و قوانین کشور شما، مسئولیت شخص شماست.

احراز هویت، بررسی صحت اسکناس و یا حساب برای انتقال وجه و غیره مسئولیت شخص شماست.

در صورت بروز اختلاف یا مشکلات در هر مرحله از فرآیند خرید یا فروش شما، این وبسایت و مسئولان آن قادر به هیچگونه کمکی نیستند.

شما با ذخیره و استفاده از اطلاعات وارد شده در سایت موافقت می کنید. شما می توانید هر زمان بخواهید همه این اطلاعات را پاک نمایید.

Disclaimer

This website is merely a platform to introduce potential buyers and sellers of the foreign currencies.

This website is neither a seller nor a buyer and would not play any role in your trades.

It is at the buyer’s and seller’s own discretion to adhere to the international laws and the legal obligations of the country they live in.

Verifying the seller’s and buyer’s identity, the genuineness of the banknotes or credit being transferred, etc., is your own responsibility.

In case of any disputes or problem in any step of your trades, this website and its administrators would not be able to help you in any way.

You agree to the storage and use of the information entered on the website. You can delete all this information at any time.