ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل یورو در کنیا

انتقال یورو در کنیا به مقدار ۴۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در کنیا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل یورو در کنیا به مقدار ۱۸۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Nakuru
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در کنیا به صورت حضوری در استان Nakuru تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله یورو در کنیا به مقدار ۱۰۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در کنیا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل یورو در کنیا به مقدار ۱۰۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Uasin Gishu
دریافت تومان: حضوری ایران - بوشهر

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در کنیا به صورت حضوری در استان Uasin Gishu تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان بوشهر دریافت می کنم.

انتقال یورو در کنیا به مقدار ۲۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Mandera
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در کنیا به صورت حضوری در استان Mandera تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله یورو در کنیا به مقدار ۸۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در کنیا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال یورو در کنیا به مقدار ۱۰۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Nyeri
دریافت تومان: حضوری ایران - اردبیل

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در کنیا به صورت حضوری در استان Nyeri تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اردبیل پرداخت می کنم.

انتقال یورو در کنیا به مقدار ۱۲۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Marsabit
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بخرم و آن را در کنیا به صورت حضوری در استان Marsabit تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین پرداخت می کنم.

انتقال یورو در کنیا به مقدار ۶۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در کنیا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال یورو در کنیا به مقدار ۴۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در کنیا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال یورو در کنیا به مقدار ۱۶۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Embu
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بخرم و آن را در کنیا به صورت حضوری در استان Embu تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله یورو در کنیا به مقدار ۱۶۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Homa Bay
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در کنیا به صورت حضوری در استان Homa Bay تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال یورو در کنیا به مقدار ۱۲۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بخرم و آن را در کنیا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل یورو در کنیا به مقدار ۲۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Meru
دریافت تومان: حضوری ایران - زنجان

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در کنیا به صورت حضوری در استان Meru تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان زنجان دریافت می کنم.

انتقال یورو در کنیا به مقدار ۴۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kitui
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در کنیا به صورت حضوری در استان Kitui تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش یورو در کنیا در استانهای مختلف شامل Baringo ، Bomet ، Bungoma ، Busia ، Elgeyo ، Embu ، Garissa ، Homa Bay ، Isiolo ، Kajiado ، Kakamega ، Kericho ، Kiambu ، Kilifi ، Kirinyaga ، Kisii ، Kisumu ، Kitui ، Kwale ، Laikipia ، Lamu ، Machakos ، Makueni ، Mandera ، Marsabit ، Meru ، Migori ، Mombasa ، Murang'a ، Nairobi City ، Nakuru ، Nandi ، Narok ، Nyamira ، Nyandarua ، Nyeri ، Samburu ، Siaya ، Taita ، Tana River ، Tharaka-Nithi ، Trans Nzoia ، Turkana ، Uasin Gishu ، Vihiga ، Wajir و West Pokot را ببینید