ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل فرانک سوئیس در سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس در سوئیس به مقدار ۹۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Jura
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان شرقی

من می خواهم ۹۰۰ فرانک سوئیس بفروشم و آن را در سوئیس به صورت حضوری در استان Jura تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله فرانک سوئیس در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی دریافت می کنم.

تبدیل فرانک سوئیس در سوئیس به مقدار ۱۰۰۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی استان Aargau
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰۰ فرانک سوئیس بفروشم و آن را در سوئیس به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله فرانک سوئیس در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال فرانک سوئیس در سوئیس به مقدار ۲۷۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ فرانک سوئیس بخرم و آن را در سوئیس به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل فرانک سوئیس در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال فرانک سوئیس در سوئیس به مقدار ۳۰۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ فرانک سوئیس بخرم و آن را در سوئیس به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل فرانک سوئیس در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل فرانک سوئیس در سوئیس به مقدار ۱۸۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Thurgau
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۱۸۰۰ فرانک سوئیس بخرم و آن را در سوئیس به صورت حضوری در استان Thurgau تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ فرانک سوئیس در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران پرداخت می کنم.

تبدیل فرانک سوئیس در سوئیس به مقدار ۶۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Schwyz
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ فرانک سوئیس بفروشم و آن را در سوئیس به صورت حضوری در استان Schwyz تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل فرانک سوئیس در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال فرانک سوئیس در سوئیس به مقدار ۱۸۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Thurgau
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان شرقی

من می خواهم ۱۸۰۰ فرانک سوئیس بخرم و آن را در سوئیس به صورت حضوری در استان Thurgau تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت فرانک سوئیس در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی پرداخت می کنم.

انتقال فرانک سوئیس در سوئیس به مقدار ۹۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - همدان

من می خواهم ۹۰۰ فرانک سوئیس بخرم و آن را در سوئیس به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله فرانک سوئیس در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان همدان پرداخت می کنم.

حواله فرانک سوئیس در سوئیس به مقدار ۹۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ فرانک سوئیس بخرم و آن را در سوئیس به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز فرانک سوئیس در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل فرانک سوئیس در سوئیس به مقدار ۱۸۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Solothurn
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ فرانک سوئیس بفروشم و آن را در سوئیس به صورت حضوری در استان Solothurn تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل فرانک سوئیس در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال فرانک سوئیس در سوئیس به مقدار ۵۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۵۰۰ فرانک سوئیس بفروشم و آن را در سوئیس به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله فرانک سوئیس در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله فرانک سوئیس در سوئیس به مقدار ۹۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ فرانک سوئیس بفروشم و آن را در سوئیس به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز فرانک سوئیس در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل فرانک سوئیس در سوئیس به مقدار ۱۰۰۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Zürich
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰۰ فرانک سوئیس بفروشم و آن را در سوئیس به صورت حضوری در استان Zürich تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز فرانک سوئیس در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل فرانک سوئیس در سوئیس به مقدار ۳۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Basel-Landschaft
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۳۰۰ فرانک سوئیس بفروشم و آن را در سوئیس به صورت حضوری در استان Basel-Landschaft تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل فرانک سوئیس در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی دریافت می کنم.

حواله فرانک سوئیس در سوئیس به مقدار ۱۰۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ فرانک سوئیس بفروشم و آن را در سوئیس به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ فرانک سوئیس در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش فرانک سوئیس در سوئیس در استانهای مختلف شامل Aargau ، Appenzell Ausserrhoden ، Appenzell Innerrhoden ، Basel-Landschaft ، Basel-Stadt ، Bern ، Fribourg ، Genève ، Glarus ، Graubünden ، Jura ، Luzern ، Neuchâtel ، Nidwalden ، Obwalden ، Sankt Gallen ، Schaffhausen ، Schwyz ، Solothurn ، Thurgau ، Ticino ، Uri ، Valais ، Vaud ، Zug و Zürich را ببینید