فروش دلار در تانزانیا

فروش دلار در تانزانیا به مقدار ۲۷۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خوزستان

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در تانزانیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خوزستان دریافت می کنم.

فروش دلار در تانزانیا به مقدار ۱۸۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در تانزانیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در تانزانیا به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Mwanza
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در تانزانیا به صورت حضوری در استان Mwanza تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در تانزانیا به مقدار ۳۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Manyara
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در تانزانیا به صورت حضوری در استان Manyara تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در تانزانیا به مقدار ۱۸۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Mbeya
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در تانزانیا به صورت حضوری در استان Mbeya تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در تانزانیا به مقدار ۱۰۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Dar-es-Salaam
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۱۰۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در تانزانیا به صورت حضوری در استان Dar-es-Salaam تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران دریافت می کنم.

فروش دلار در تانزانیا به مقدار ۱۸۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در تانزانیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در تانزانیا به مقدار ۱۵۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان غربی

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در تانزانیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان غربی دریافت می کنم.

فروش دلار در تانزانیا به مقدار ۱۸۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Morogoro
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در تانزانیا به صورت حضوری در استان Morogoro تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در تانزانیا به مقدار ۲۷۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kusini Unguja
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در تانزانیا به صورت حضوری در استان Kusini Unguja تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی دریافت می کنم.

فروش دلار در تانزانیا به مقدار ۳۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Shinyanga
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در تانزانیا به صورت حضوری در استان Shinyanga تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام دریافت می کنم.

فروش دلار در تانزانیا به مقدار ۶۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در تانزانیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در تانزانیا به مقدار ۳۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Mtwara
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در تانزانیا به صورت حضوری در استان Mtwara تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در تانزانیا به مقدار ۲۷۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در تانزانیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در تانزانیا به مقدار ۳۰۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kusini Unguja
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در تانزانیا به صورت حضوری در استان Kusini Unguja تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش دلار در تانزانیا در استانهای مختلف شامل Arusha ، Dar-es-Salaam ، Dodoma ، Iringa ، Kagera ، Kaskazini Pemba ، Kaskazini Unguja ، Kigoma ، Kilimanjaro ، Kusini Pemba ، Kusini Unguja ، Lindi ، Manyara ، Mara ، Mbeya ، Mjini Magharibi ، Morogoro ، Mtwara ، Mwanza ، Pwani ، Rukwa ، Ruvuma ، Shinyanga ، Singida ، Tabora و Tanga را ببینید