حواله ، ارسال و انتقال پول از آذربایجان به ایران

حواله پول در آذربایجان و ایران به مقدار ۳۵۰۰ منات آذربایجان به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۵۰۰ منات آذربایجان بخرم و آن را در آذربایجان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله منات آذربایجان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول از آذربایجان به ایران به مقدار ۲۵۰۰ منات آذربایجان به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۵۰۰ منات آذربایجان بفروشم و آن را در آذربایجان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ منات آذربایجان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در آذربایجان و ایران به مقدار ۲۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بخرم و آن را در آذربایجان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در آذربایجان و ایران به مقدار ۱۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Biləsuvar
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بخرم و آن را در آذربایجان به صورت حضوری در استان Biləsuvar تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول از آذربایجان به ایران به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در آذربایجان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام دریافت می کنم.

حواله پول از آذربایجان به ایران به مقدار ۵۰۰ منات آذربایجان به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان İsmayıllı
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۵۰۰ منات آذربایجان بفروشم و آن را در آذربایجان به صورت حضوری در استان İsmayıllı تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله منات آذربایجان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول از آذربایجان به ایران به مقدار ۶۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Füzuli
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در آذربایجان به صورت حضوری در استان Füzuli تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام دریافت می کنم.

انتقال پول در آذربایجان و ایران به مقدار ۴۵۰۰ منات آذربایجان به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۴۵۰۰ منات آذربایجان بخرم و آن را در آذربایجان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل منات آذربایجان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری پرداخت می کنم.

انتقال پول در آذربایجان و ایران به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Qusar
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در آذربایجان به صورت حضوری در استان Qusar تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان پرداخت می کنم.

انتقال پول در آذربایجان و ایران به مقدار ۱۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Tovuz
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در آذربایجان به صورت حضوری در استان Tovuz تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در آذربایجان و ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Saatlı
دریافت تومان: حضوری ایران - کردستان

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در آذربایجان به صورت حضوری در استان Saatlı تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کردستان پرداخت می کنم.

حواله پول از آذربایجان به ایران به مقدار ۲۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Şamaxı
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در آذربایجان به صورت حضوری در استان Şamaxı تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان دریافت می کنم.

ارسال پول از آذربایجان به ایران به مقدار ۲۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Şirvan
دریافت تومان: حضوری ایران - خوزستان

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در آذربایجان به صورت حضوری در استان Şirvan تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خوزستان دریافت می کنم.

ارسال پول در آذربایجان و ایران به مقدار ۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان غربی

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در آذربایجان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان غربی پرداخت می کنم.

ارسال پول از آذربایجان به ایران به مقدار ۱۰۰۰ منات آذربایجان

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کردستان

من می خواهم ۱۰۰۰ منات آذربایجان بفروشم و آن را در آذربایجان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله منات آذربایجان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کردستان دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در آذربایجان در استانهای مختلف شامل Abşeron ، Ağcabədi ، Ağdam ، Ağdaş ، Ağstafa ، Ağsu ، Astara ، Bakı ، Balakən ، Beyləqan ، Bərdə ، Biləsuvar ، Cəbrayıl ، Cəlilabab ، Daşkəsən ، Füzuli ، Gədəbəy ، Gəncə ، Goranboy ، Göyçay ، Göygöl ، Hacıqabul ، İmişli ، İsmayıllı ، Kəlbəcər ، Kürdəmir ، Laçın ، Lerik ، Lənkəran ، Lənkəran ، Masallı ، Mingəçevir ، Naftalan ، Naxçıvan ، Neftçala ، Oğuz ، Qax ، Qazax ، Qəbələ ، Qobustan ، Quba ، Qubadlı ، Qusar ، Saatlı ، Sabirabad ، Şabran ، Salyan ، Şamaxı ، Samux ، Şəki ، Şəki ، Şəmkir ، Şirvan ، Siyəzən ، Sumqayıt ، Şuşa ، Tərtər ، Tovuz ، Ucar ، Xaçmaz ، Xankəndi ، Xızı ، Xocalı ، Xocavənd ، Yardımlı ، Yevlax ، Yevlax ، Zaqatala ، Zəngilan و Zərdab را ببینید