حواله ، ارسال و انتقال پول از بلغارستان به ایران

حواله پول از بلغارستان به ایران به مقدار ۶۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Yambol
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در بلغارستان به صورت حضوری در استان Yambol تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در بلغارستان و ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sofia
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در بلغارستان به صورت حضوری در استان Sofia تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی پرداخت می کنم.

انتقال پول در بلغارستان و ایران به مقدار ۱۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Yambol
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در بلغارستان به صورت حضوری در استان Yambol تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول از بلغارستان به ایران به مقدار ۲۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Pleven
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در بلغارستان به صورت حضوری در استان Pleven تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در بلغارستان و ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - البرز

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در بلغارستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان البرز پرداخت می کنم.

انتقال پول از بلغارستان به ایران به مقدار ۲۴۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Varna
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در بلغارستان به صورت حضوری در استان Varna تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول از بلغارستان به ایران به مقدار ۱۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Dobrich
دریافت تومان: حضوری ایران - کردستان

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در بلغارستان به صورت حضوری در استان Dobrich تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کردستان دریافت می کنم.

انتقال پول در بلغارستان و ایران به مقدار ۱۸۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ruse
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در بلغارستان به صورت حضوری در استان Ruse تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول از بلغارستان به ایران به مقدار ۱۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در بلغارستان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در بلغارستان و ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Dobrich
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در بلغارستان به صورت حضوری در استان Dobrich تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری پرداخت می کنم.

حواله پول از بلغارستان به ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در بلغارستان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول از بلغارستان به ایران به مقدار ۱۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Smolyan
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در بلغارستان به صورت حضوری در استان Smolyan تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران دریافت می کنم.

ارسال پول در بلغارستان و ایران به مقدار ۲۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بخرم و آن را در بلغارستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در بلغارستان و ایران به مقدار ۱۸۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در بلغارستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول از بلغارستان به ایران به مقدار ۹۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۹۰۰ دلار بفروشم و آن را در بلغارستان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در بلغارستان در استانهای مختلف شامل Blagoevgrad ، Burgas ، Dobrich ، Gabrovo ، Haskovo ، Kardzhali ، Kyustendil ، Lovech ، Montana ، Pazardzhik ، Pernik ، Pleven ، Plovdiv ، Razgrad ، Ruse ، Shumen ، Silistra ، Sliven ، Smolyan ، Sofia ، Sofia-Grad ، Stara Zagora ، Targovishte ، Varna ، Veliko Tarnovo ، Vidin ، Vratsa و Yambol را ببینید