حواله ، ارسال و انتقال پول از اکوادور به ایران

حواله پول در اکوادور و ایران به مقدار ۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در اکوادور به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول از اکوادور به ایران به مقدار ۸۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Orellana
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در اکوادور به صورت حضوری در استان Orellana تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در اکوادور و ایران به مقدار ۲۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در اکوادور به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول از اکوادور به ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در اکوادور به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد دریافت می کنم.

حواله پول در اکوادور و ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Guayas
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در اکوادور به صورت حضوری در استان Guayas تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی پرداخت می کنم.

ارسال پول از اکوادور به ایران به مقدار ۱۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Bolívar
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در اکوادور به صورت حضوری در استان Bolívar تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری دریافت می کنم.

حواله پول در اکوادور و ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در اکوادور به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول از اکوادور به ایران به مقدار ۱۲۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Zamora-Chinchipe
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در اکوادور به صورت حضوری در استان Zamora-Chinchipe تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در اکوادور و ایران به مقدار ۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در اکوادور به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول از اکوادور به ایران به مقدار ۱۸۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Cañar
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در اکوادور به صورت حضوری در استان Cañar تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان دریافت می کنم.

انتقال پول در اکوادور و ایران به مقدار ۲۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان شرقی

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بخرم و آن را در اکوادور به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی پرداخت می کنم.

ارسال پول از اکوادور به ایران به مقدار ۲۷۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Santa Elena
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در اکوادور به صورت حضوری در استان Santa Elena تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول از اکوادور به ایران به مقدار ۲۱۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کهگیلویه و بویراحمد

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در اکوادور به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کهگیلویه و بویراحمد دریافت می کنم.

حواله پول در اکوادور و ایران به مقدار ۹۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Los Ríos
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در اکوادور به صورت حضوری در استان Los Ríos تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول از اکوادور به ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان El Oro
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان غربی

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در اکوادور به صورت حضوری در استان El Oro تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان غربی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در اکوادور در استانهای مختلف شامل Azuay ، Bolívar ، Cañar ، Carchi ، Chimborazo ، Cotopaxi ، El Oro ، Esmeraldas ، Galápagos ، Guayas ، Imbabura ، Loja ، Los Ríos ، Manabí ، Morona-Santiago ، Napo ، Orellana ، Pastaza ، Pichincha ، Santa Elena ، Santo Domingo de los Tsáchilas ، Sucumbíos ، Tungurahua و Zamora-Chinchipe را ببینید