حواله ، ارسال و انتقال پول از فنلاند به ایران

حواله پول در فنلاند و ایران به مقدار ۱۸۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول از فنلاند به ایران به مقدار ۱۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی دریافت می کنم.

حواله پول در فنلاند و ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در فنلاند و ایران به مقدار ۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Etelä-Karjala
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان شرقی

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در فنلاند به صورت حضوری در استان Etelä-Karjala تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی پرداخت می کنم.

حواله پول از فنلاند به ایران به مقدار ۶۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمانشاه

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمانشاه دریافت می کنم.

حواله پول از فنلاند به ایران به مقدار ۱۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در فنلاند و ایران به مقدار ۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان پرداخت می کنم.

ارسال پول در فنلاند و ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در فنلاند و ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - سیستان و بلوچستان

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سیستان و بلوچستان پرداخت می کنم.

حواله پول از فنلاند به ایران به مقدار ۲۴۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خوزستان

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خوزستان دریافت می کنم.

ارسال پول از فنلاند به ایران به مقدار ۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول از فنلاند به ایران به مقدار ۵۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Etelä-Pohjanmaa
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۵۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در فنلاند به صورت حضوری در استان Etelä-Pohjanmaa تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در فنلاند و ایران به مقدار ۱۲۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Etelä-Pohjanmaa
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بخرم و آن را در فنلاند به صورت حضوری در استان Etelä-Pohjanmaa تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام پرداخت می کنم.

انتقال پول در فنلاند و ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Etelä-Savo
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان غربی

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در فنلاند به صورت حضوری در استان Etelä-Savo تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان غربی پرداخت می کنم.

حواله پول در فنلاند و ایران به مقدار ۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Etelä-Pohjanmaa
دریافت تومان: حضوری ایران - کهگیلویه و بویراحمد

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در فنلاند به صورت حضوری در استان Etelä-Pohjanmaa تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در فنلاند در استانهای مختلف شامل Ahvenanmaan maakunta ، Etelä-Karjala ، Etelä-Pohjanmaa ، Etelä-Savo ، Kainuu ، Kanta-Häme ، Keski-Pohjanmaa ، Keski-Suomi ، Kymenlaakso ، Lappi ، Päijät-Häme ، Pirkanmaa ، Pohjanmaa ، Pohjois-Karjala ، Pohjois-Pohjanmaa ، Pohjois-Savo ، Satakunta ، Uusimaa و Varsinais-Suomi را ببینید