حواله ، ارسال و انتقال پول از هند به ایران

ارسال پول در هند و ایران به مقدار ۵۰۰۰۰ روپیه هند به نرخ توافقی

تماس
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۵۰۰۰۰ روپیه هند بخرم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز روپیه هند در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول از هند به ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Mizoram
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمانشاه

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در هند به صورت حضوری در استان Mizoram تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمانشاه دریافت می کنم.

حواله پول در هند و ایران به مقدار ۵۵۵۰۰ روپیه هند به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - مرکزی

من می خواهم ۵۵۵۰۰ روپیه هند بخرم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روپیه هند در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مرکزی پرداخت می کنم.

انتقال پول از هند به ایران به مقدار ۳۰۰۰۰ روپیه هند به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰۰ روپیه هند بفروشم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل روپیه هند در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در هند و ایران به مقدار ۶۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - همدان

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان همدان پرداخت می کنم.

حواله پول در هند و ایران به مقدار ۱۸۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - زنجان

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان زنجان پرداخت می کنم.

انتقال پول در هند و ایران به مقدار ۹۲۵۰۰ روپیه هند به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۲۵۰۰ روپیه هند بخرم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل روپیه هند در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول از هند به ایران به مقدار ۱۸۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Puducherry
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان غربی

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در هند به صورت حضوری در استان Puducherry تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان غربی دریافت می کنم.

انتقال پول از هند به ایران به مقدار ۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول از هند به ایران به مقدار ۲۴۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در هند و ایران به مقدار ۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در هند و ایران به مقدار ۶۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Andaman and Nicobar Islands
دریافت تومان: حضوری ایران - همدان

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در هند به صورت حضوری در استان Andaman and Nicobar Islands تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان همدان پرداخت می کنم.

ارسال پول از هند به ایران به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول از هند به ایران به مقدار ۵۵۵۰۰ روپیه هند به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Tripura
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۵۵۵۰۰ روپیه هند بفروشم و آن را در هند به صورت حضوری در استان Tripura تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل روپیه هند در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در هند و ایران به مقدار ۱۵۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Nagaland
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در هند به صورت حضوری در استان Nagaland تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در هند در استانهای مختلف شامل Andaman and Nicobar Islands ، Andhra Pradesh ، Arunachal Pradesh ، Assam ، Bihar ، Chandigarh ، Chhattisgarh ، Dadra and Nagar Haveli ، Daman and Diu ، Delhi ، Goa ، Gujarat ، Haryana ، Himachal Pradesh ، Jammu and Kashmir ، Jharkhand ، Karnataka ، Kerala ، Lakshadweep ، Madhya Pradesh ، Maharashtra ، Manipur ، Meghalaya ، Mizoram ، Nagaland ، Odisha ، Puducherry ، Punjab ، Rajasthan ، Sikkim ، Tamil Nadu ، Telangana ، Tripura ، Uttar Pradesh ، Uttarakhand و West Bengal را ببینید