حواله ، ارسال و انتقال پول از سوئد به ایران

حواله پول از سوئد به ایران به مقدار ۱۵۰۰۰ کرون سوئد به قیمت توافقی

تماس
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰۰ کرون سوئد بفروشم و آن را در سوئد به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله کرون سوئد در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول از سوئد به ایران به مقدار ۹۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Uppsala län
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بفروشم و آن را در سوئد به صورت حضوری در استان Uppsala län تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در سوئد و ایران به مقدار ۲۴۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در سوئد به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی پرداخت می کنم.

حواله پول در سوئد و ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Västmanlands län
دریافت تومان: حضوری ایران - قم

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در سوئد به صورت حضوری در استان Västmanlands län تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قم پرداخت می کنم.

ارسال پول از سوئد به ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Uppsala län
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در سوئد به صورت حضوری در استان Uppsala län تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول از سوئد به ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Östergötlands län
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان شرقی

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در سوئد به صورت حضوری در استان Östergötlands län تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی دریافت می کنم.

حواله پول از سوئد به ایران به مقدار ۴۰۰۰۰ کرون سوئد به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Västra Götalands län
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰۰۰ کرون سوئد بفروشم و آن را در سوئد به صورت حضوری در استان Västra Götalands län تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله کرون سوئد در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول از سوئد به ایران به مقدار ۹۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hallands län
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بفروشم و آن را در سوئد به صورت حضوری در استان Hallands län تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول از سوئد به ایران به مقدار ۷۶۰۰ کرون سوئد

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۷۶۰۰ کرون سوئد بفروشم و آن را در سوئد به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل کرون سوئد در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران دریافت می کنم.

حواله پول از سوئد به ایران به مقدار ۲۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Skåne län
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در سوئد به صورت حضوری در استان Skåne län تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول از سوئد به ایران به مقدار ۲۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Västernorrlands län
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در سوئد به صورت حضوری در استان Västernorrlands län تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین دریافت می کنم.

انتقال پول در سوئد و ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در سوئد به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در سوئد و ایران به مقدار ۲۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در سوئد به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول از سوئد به ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در سوئد به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری دریافت می کنم.

انتقال پول در سوئد و ایران به مقدار ۵۰۰۰۰ کرون سوئد به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۵۰۰۰۰ کرون سوئد بخرم و آن را در سوئد به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله کرون سوئد در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در سوئد در استانهای مختلف شامل Blekinge län ، Dalarnas län ، Gävleborgs län ، Gotlands län ، Hallands län ، Jämtlands län ، Jönköpings län ، Kalmar län ، Kronobergs län ، Norrbottens län ، Örebro län ، Östergötlands län ، Skåne län ، Södermanlands län ، Stockholms län ، Uppsala län ، Värmlands län ، Västerbottens län ، Västernorrlands län ، Västmanlands län و Västra Götalands län را ببینید