حواله ، ارسال و انتقال پول از ترکیه به ایران

حواله پول از ترکیه به ایران به مقدار ۴۵۰۰ لیر ترکیه به نرخ توافقی

تماس
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۵۰۰ لیر ترکیه بفروشم و آن را در ترکیه به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله لیر ترکیه در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول از ترکیه به ایران به مقدار ۶۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Iğdır
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در ترکیه به صورت حضوری در استان Iğdır تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول از ترکیه به ایران به مقدار ۳۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمان

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در ترکیه به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمان دریافت می کنم.

انتقال پول از ترکیه به ایران به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Nevşehir
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در ترکیه به صورت حضوری در استان Nevşehir تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام دریافت می کنم.

حواله پول از ترکیه به ایران به مقدار ۱۰۵۰۰ لیر ترکیه به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۵۰۰ لیر ترکیه بفروشم و آن را در ترکیه به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ لیر ترکیه در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در ترکیه و ایران به مقدار ۱۸۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در ترکیه به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول از ترکیه به ایران به مقدار ۲۰۰۰۰ لیر ترکیه به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰۰ لیر ترکیه بفروشم و آن را در ترکیه به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل لیر ترکیه در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در ترکیه و ایران به مقدار ۱۴۷۰۰ لیر ترکیه

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Osmaniye
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۷۰۰ لیر ترکیه بخرم و آن را در ترکیه به صورت حضوری در استان Osmaniye تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله لیر ترکیه در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در ترکیه و ایران به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Rize
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در ترکیه به صورت حضوری در استان Rize تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان پرداخت می کنم.

انتقال پول در ترکیه و ایران به مقدار ۸۴۰۰ لیر ترکیه

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Şanlıurfa
دریافت تومان: حضوری ایران - مازندران

من می خواهم ۸۴۰۰ لیر ترکیه بخرم و آن را در ترکیه به صورت حضوری در استان Şanlıurfa تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل لیر ترکیه در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مازندران پرداخت می کنم.

انتقال پول در ترکیه و ایران به مقدار ۱۰۰۰ روبل روسیه به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Amasya
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۱۰۰۰ روبل روسیه بخرم و آن را در ترکیه به صورت حضوری در استان Amasya تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل روبل روسیه در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان پرداخت می کنم.

حواله پول از ترکیه به ایران به مقدار ۲۱۰۰۰ لیر ترکیه

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Amasya
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰۰ لیر ترکیه بفروشم و آن را در ترکیه به صورت حضوری در استان Amasya تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز لیر ترکیه در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول از ترکیه به ایران به مقدار ۶۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Bilecik
دریافت تومان: حضوری ایران - خوزستان

من می خواهم ۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در ترکیه به صورت حضوری در استان Bilecik تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خوزستان دریافت می کنم.

انتقال پول در ترکیه و ایران به مقدار ۱۶۸۰۰ لیر ترکیه به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Balıkesir
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۱۶۸۰۰ لیر ترکیه بخرم و آن را در ترکیه به صورت حضوری در استان Balıkesir تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی پرداخت می کنم.

انتقال پول در ترکیه و ایران به مقدار ۱۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Muğla
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بخرم و آن را در ترکیه به صورت حضوری در استان Muğla تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در ترکیه در استانهای مختلف شامل Adana ، Adıyaman ، Afyonkarahisar ، Ağrı ، Aksaray ، Amasya ، Ankara ، Antalya ، Ardahan ، Artvin ، Aydın ، Balıkesir ، Bartın ، Batman ، Bayburt ، Bilecik ، Bingöl ، Bitlis ، Bolu ، Burdur ، Bursa ، Çanakkale ، Çankırı ، Çorum ، Denizli ، Diyarbakır ، Düzce ، Edirne ، Elazığ ، Erzincan ، Erzurum ، Eskişehir ، Gaziantep ، Giresun ، Gümüşhane ، Hakkâri ، Hatay ، Iğdır ، Isparta ، İstanbul ، İzmir ، Kahramanmaraş ، Karabük ، Karaman ، Kars ، Kastamonu ، Kayseri ، Kilis ، Kırıkkale ، Kırklareli ، Kırşehir ، Kocaeli ، Konya ، Kütahya ، Malatya ، Manisa ، Mardin ، Mersin ، Muğla ، Muş ، Nevşehir ، Niğde ، Ordu ، Osmaniye ، Rize ، Sakarya ، Samsun ، Şanlıurfa ، Siirt ، Sinop ، Sivas ، Şırnak ، Tekirdağ ، Tokat ، Trabzon ، Tunceli ، Uşak ، Van ، Yalova ، Yozgat و Zonguldak را ببینید