حواله ، انتقال و ارسال پول به کامبوج

ارسال پول در کامبوج به مقدار ۲۱۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kampong Thom
دریافت تومان: حضوری ایران - فارس

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در کامبوج به صورت حضوری در استان Kampong Thom تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان فارس دریافت می کنم.

ارسال پول به کامبوج به مقدار ۲۱۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در کامبوج به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول به کامبوج به مقدار ۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Siem Reab
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در کامبوج به صورت حضوری در استان Siem Reab تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در کامبوج به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Krong Preah Sihanouk
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در کامبوج به صورت حضوری در استان Krong Preah Sihanouk تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول به کامبوج به مقدار ۲۷۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در کامبوج به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول به کامبوج به مقدار ۹۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Mondol Kiri
دریافت تومان: حضوری ایران - البرز

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در کامبوج به صورت حضوری در استان Mondol Kiri تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان البرز پرداخت می کنم.

انتقال پول به کامبوج به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kampong Chhnang
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در کامبوج به صورت حضوری در استان Kampong Chhnang تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول به کامبوج به مقدار ۳۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Stueng Traeng
دریافت تومان: حضوری ایران - سیستان و بلوچستان

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در کامبوج به صورت حضوری در استان Stueng Traeng تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سیستان و بلوچستان پرداخت می کنم.

حواله پول در کامبوج به مقدار ۱۸۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Mondol Kiri
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در کامبوج به صورت حضوری در استان Mondol Kiri تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در کامبوج به مقدار ۱۶۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در کامبوج به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول به کامبوج به مقدار ۱۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Prey Veaeng
دریافت تومان: حضوری ایران - کهگیلویه و بویراحمد

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در کامبوج به صورت حضوری در استان Prey Veaeng تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت می کنم.

حواله پول در کامبوج به مقدار ۲۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Taakaev
دریافت تومان: حضوری ایران - خوزستان

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در کامبوج به صورت حضوری در استان Taakaev تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خوزستان دریافت می کنم.

انتقال پول به کامبوج به مقدار ۲۷۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Mondol Kiri
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در کامبوج به صورت حضوری در استان Mondol Kiri تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در کامبوج به مقدار ۸۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در کامبوج به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی دریافت می کنم.

ارسال پول در کامبوج به مقدار ۱۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Banteay Mean Chey
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در کامبوج به صورت حضوری در استان Banteay Mean Chey تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در کامبوج در استانهای مختلف شامل Banteay Mean Chey ، Battambang ، Kach Kong ، Kampong Cham ، Kampong Chhnang ، Kampong Speu ، Kampong Thom ، Kampot ، Kandal ، Krachoh ، Krong Kaeb ، Krong Pailin ، Krong Preah Sihanouk ، Mondol Kiri ، Otdar Mean Chey ، Phnom Penh ، Pousaat ، Preah Vihear ، Prey Veaeng ، Rotanak Kiri ، Siem Reab ، Stueng Traeng ، Svaay Rieng و Taakaev را ببینید