حواله ، انتقال و ارسال پول به ایران

ارسال پول در ایران به مقدار ۲۰ دینار کویت به قیمت توافقی

تماس
دریافت ارز: حضوری استان تهران
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۲۰ دینار کویت بفروشم و آن را در ایران به صورت حضوری در استان تهران تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دینار کویت در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران دریافت می کنم.

ارسال پول به ایران به مقدار ۱۵۰۰ دلار کانادا

تماس
دریافت ارز: حضوری استان مرکزی
دریافت تومان: حضوری ایران - مرکزی

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار کانادا بخرم و آن را در ایران به صورت حضوری در استان مرکزی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار کانادا در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مرکزی پرداخت می کنم.

انتقال پول در ایران به مقدار ۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷ پوند

تماس
دریافت ارز: حضوری استان تهران
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷ پوند بفروشم و آن را در ایران به صورت حضوری در استان تهران تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله پوند در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران دریافت می کنم.

حواله پول به ایران به مقدار ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ روبل روسیه به نرخ توافقی

تماس
دریافت ارز: حضوری استان تهران
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ روبل روسیه بخرم و آن را در ایران به صورت حضوری در استان تهران تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل روبل روسیه در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران پرداخت می کنم.

ارسال پول در ایران به مقدار ۱۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

تماس
دریافت ارز: حضوری استان تهران
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در ایران به صورت حضوری در استان تهران تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در ایران به مقدار ۴۸۰۰ لیر ترکیه

تماس
دریافت ارز: حضوری استان تهران
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۴۸۰۰ لیر ترکیه بفروشم و آن را در ایران به صورت حضوری در استان تهران تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز لیر ترکیه در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران دریافت می کنم.

انتقال پول در ایران به مقدار ۲۶۰۰ ریال عربستان به قیمت توافقی

تماس
دریافت ارز: حضوری استان تهران
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۶۰۰ ریال عربستان بفروشم و آن را در ایران به صورت حضوری در استان تهران تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله ریال عربستان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در ایران به مقدار ۱۵۰۰۰ کرون نروژ به نرخ توافقی

تماس
دریافت ارز: حضوری استان تهران
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰۰ کرون نروژ بفروشم و آن را در ایران به صورت حضوری در استان تهران تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ کرون نروژ در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در ایران به مقدار ۳۵۰۰ لیر ترکیه به نرخ توافقی

تماس
دریافت ارز: حضوری استان مازندران
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۵۰۰ لیر ترکیه بفروشم و آن را در ایران به صورت حضوری در استان مازندران تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ لیر ترکیه در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در ایران به مقدار ۳۰۰ ین ژاپن به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۳۰۰ ین ژاپن بفروشم و آن را در ایران به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله ین ژاپن در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین دریافت می کنم.

انتقال پول در ایران به مقدار ۳۰۰ فرانک سوئیس

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - اردبیل

من می خواهم ۳۰۰ فرانک سوئیس بفروشم و آن را در ایران به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل فرانک سوئیس در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اردبیل دریافت می کنم.

حواله پول به ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در ایران به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول به ایران به مقدار ۳۰۰۰ فرانک سوئیس به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ فرانک سوئیس بخرم و آن را در ایران به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل فرانک سوئیس در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول به ایران به مقدار ۲۴۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در ایران به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در ایران به مقدار ۱۱۰۰۰ کرون نروژ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان اصفهان
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۱۰۰۰ کرون نروژ بفروشم و آن را در ایران به صورت حضوری در استان اصفهان تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت کرون نروژ در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در ایران در استانهای مختلف شامل آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، اردبیل ، اصفهان ، البرز ، ایلام ، بوشهر ، تهران ، چهارمحال و بختیاری ، خراسان جنوبی ، خراسان رضوی ، خراسان شمالی ، خوزستان ، زنجان ، سمنان ، سیستان و بلوچستان ، فارس ، قزوین ، قم ، کردستان ، کرمان ، کرمانشاه ، کهگیلویه و بویراحمد ، گلستان ، گیلان ، لرستان ، مازندران ، مرکزی ، هرمزگان ، همدان و یزد را ببینید