حواله ، انتقال و ارسال پول به مالزی

حواله پول به مالزی به مقدار ۱۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بخرم و آن را در مالزی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در مالزی به مقدار ۱۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خوزستان

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در مالزی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خوزستان دریافت می کنم.

انتقال پول در مالزی به مقدار ۶۶۰۰ رینگت مالزی به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کهگیلویه و بویراحمد

من می خواهم ۶۶۰۰ رینگت مالزی بفروشم و آن را در مالزی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کهگیلویه و بویراحمد دریافت می کنم.

حواله پول در مالزی به مقدار ۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - هرمزگان

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در مالزی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان هرمزگان دریافت می کنم.

ارسال پول به مالزی به مقدار ۲۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Pulau Pinang
دریافت تومان: حضوری ایران - گیلان

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بخرم و آن را در مالزی به صورت حضوری در استان Pulau Pinang تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گیلان پرداخت می کنم.

ارسال پول در مالزی به مقدار ۲۷۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در مالزی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در مالزی به مقدار ۲۲۰۰ رینگت مالزی به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۲۰۰ رینگت مالزی بفروشم و آن را در مالزی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در مالزی به مقدار ۲۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان شرقی

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در مالزی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی دریافت می کنم.

ارسال پول در مالزی به مقدار ۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در مالزی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان دریافت می کنم.

انتقال پول در مالزی به مقدار ۹۹۰۰ رینگت مالزی به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Terengganu
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۹۹۰۰ رینگت مالزی بفروشم و آن را در مالزی به صورت حضوری در استان Terengganu تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی دریافت می کنم.

حواله پول در مالزی به مقدار ۲۲۰۰ رینگت مالزی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خوزستان

من می خواهم ۲۲۰۰ رینگت مالزی بفروشم و آن را در مالزی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خوزستان دریافت می کنم.

ارسال پول به مالزی به مقدار ۷۷۰۰ رینگت مالزی به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۷۷۰۰ رینگت مالزی بخرم و آن را در مالزی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در مالزی به مقدار ۲۲۰۰ رینگت مالزی به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Perlis
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۲۰۰ رینگت مالزی بفروشم و آن را در مالزی به صورت حضوری در استان Perlis تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول به مالزی به مقدار ۱۱۰۰۰ رینگت مالزی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - هرمزگان

من می خواهم ۱۱۰۰۰ رینگت مالزی بخرم و آن را در مالزی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان هرمزگان پرداخت می کنم.

انتقال پول به مالزی به مقدار ۴۴۰۰ رینگت مالزی به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۴۴۰۰ رینگت مالزی بخرم و آن را در مالزی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در مالزی در استانهای مختلف شامل Johor ، Kedah ، Kelantan ، Melaka ، Negeri Sembilan ، Pahang ، Perak ، Perlis ، Pulau Pinang ، Sabah ، Sarawak ، Selangor ، Terengganu ، Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ، Wilayah Persekutuan Labuan و Wilayah Persekutuan Putrajaya را ببینید