حواله ، انتقال و ارسال پول به ازبکستان

ارسال پول به ازبکستان به مقدار ۳۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

تماس
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۲۰۰ دلار بخرم و آن را در ازبکستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول به ازبکستان به مقدار ۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در ازبکستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در ازبکستان به مقدار ۲۱۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Toshkent
دریافت تومان: حضوری ایران - زنجان

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در ازبکستان به صورت حضوری در استان Toshkent تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان زنجان دریافت می کنم.

حواله پول در ازبکستان به مقدار ۳۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در ازبکستان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در ازبکستان به مقدار ۱۰۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Toshkent
دریافت تومان: بانکی ایران - تهران

من می خواهم ۱۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در ازبکستان به صورت حضوری در استان Toshkent تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول به ازبکستان به مقدار ۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Qoraqalpog'iston Respublikasi
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در ازبکستان به صورت حضوری در استان Qoraqalpog'iston Respublikasi تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در ازبکستان به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در ازبکستان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در ازبکستان به مقدار ۱۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Namangan
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در ازبکستان به صورت حضوری در استان Namangan تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد دریافت می کنم.

ارسال پول در ازبکستان به مقدار ۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان شرقی

من می خواهم ۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در ازبکستان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی دریافت می کنم.

حواله پول به ازبکستان به مقدار ۱۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بخرم و آن را در ازبکستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری پرداخت می کنم.

انتقال پول در ازبکستان به مقدار ۲۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در ازبکستان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول به ازبکستان به مقدار ۱۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Qashqadaryo
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بخرم و آن را در ازبکستان به صورت حضوری در استان Qashqadaryo تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در ازبکستان به مقدار ۲۷۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Toshkent
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در ازبکستان به صورت حضوری در استان Toshkent تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد دریافت می کنم.

حواله پول به ازبکستان به مقدار ۲۷۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Namangan
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در ازبکستان به صورت حضوری در استان Namangan تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان پرداخت می کنم.

ارسال پول در ازبکستان به مقدار ۱۸۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Samarqand
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در ازبکستان به صورت حضوری در استان Samarqand تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در ازبکستان در استانهای مختلف شامل Andijon ، Buxoro ، Farg'ona ، Jizzax ، Namangan ، Navoiy ، Qashqadaryo ، Qoraqalpog'iston Respublikasi ، Samarqand ، Sirdaryo ، Surxondaryo ، Toshkent ، Toshkent و Xorazm را ببینید